יום שבת, 12 בפברואר 2011

יהודה ושומרון

יהודה ושומרון (בראשי תיבות: יו"ש) או הגדה המערבית (בערבית: الضـّفـّة الغربيـّة, בתעתיק מדויק: "אלצ'פה אלע'רביה") הם כינויים לשטח של 5,860 קמ"ר בין מדינת ישראל לממלכת ירדן, הנמצא ממערב לנהר הירדן וממזרח לקו הירוק, שהוא קו שביתת הנשק שנקבע ב-1949.
השמות "יהודה" ו"שומרון" מקורם, כל אחד בנפרד, בתקופת המקרא, אולם עד למאה העשרים מעולם לא הייתה יחידה גאוגרפית או פוליטית שנקראה באופן כולל בשם "יהודה ושומרון". לפי המסופר בספר מלכים, בתקופת הבית הראשון היו אלה שתי ממלכות נפרדות, שכדרכן של ממלכות היו במלחמה זו עם זו בתקופות מסוימות וביחסי ידידות וברית בתקופות אחרות. בתקופת הבית השני שררו באופן קבוע יחסים של עוינות עמוקה בין היהודים תושבי יהודה והשומרונים תושבי שומרון. המינוח "יהודה ושומרון", כמונח המתאר יחידת שטח אחת, הוא מונח מודרני שהופיע במאה העשרים בהקשר של התנועה הציונית, ואת עיקר משמעותו קיבל לאחר מלחמת ששת הימים.